Ketenzorg Down Achterhoek
De juiste route naar gespecialiseerde hulpverleners voor uw kind met een beperking

 

De gespecialiseerde hulpverleners  

 

Op deze pagina worden de gespecialiseerde hulpverleners die aangesloten zijn bij Ketenzorg Down Achterhoek weergegeven. Iedere gespecialiseerde hulpverlener stelt zichzelf kort voor. Voor meer informatie van de hulpverlener kun je klikken op de weergegeven link.

Kinderarts (Slingeland Ziekenhuis): Dhr. Pijning, kinderarts in het Slingeland Ziekenhuis is als vertegenwoordiger van de kinderartsen betrokken bij de Ketenzorg. Een van zijn aandachtsgebieden is kinderen met Down syndroom. Een ander aandachtsgebied is kindercardiologie; hartaandoeningen komen relatief vaak voor bij kinderen met Down syndroom.

Kijk voor meer informatie op:   https://kindergeneeskunde.slingeland.nl/kenniscentrum/  


If you're happy: Gedragskundige / specialistisch gastouderbureau: Maartje Maas is gedragskundige (orthopedagoog) en helpt ouders, opvoeders, hulpverleners en gastoudersmet antwoorden hoe op een praktische manier met probleemgedrag omgegaan kan worden. Maartje heeft veel kennis opgedaan in diverse methodieken én in diverse doelgroepen: van jeugd tot volwassen, van schoolgaand tot dagbesteding. Met haar gastouderbureau If you're Happy koppelt ze ouders en gastouder s aan elkaar en biedt ze specialistische pedagogische ondersteuning.

Voor meer informatie stuur een mail naar: ifyourehappy@outlook.com


Kinderdiëtiste: Anneleen Visser is Kinderdiëtist en helpt uw kind te leren wat gezonde en verantwoorde keuzes zijn. Snoepen kan, alleen wat, hoeveel en met welke mate? In de begeleiding streven we, afhankelijk van de BMI en leeftijd van je kind, naar behoud van een stabiel gewicht of minimale gewichtsdaling. Anneleen behandeld kinderen met over- en ondergewicht, downsyndroom, eetproblemen en autisme.

Kijk voor meer informatie op: http://anneleendietiste.nl/Penders Voetzorg: Bij sommige jonge kinderen is er door problemen in de voeten het loslopen erg vertraagd o.a. bij Down syndroom, diplegie, aangeboren platvoet maar ook kinderen met lage en hoge spierspanning kunnen moeite hebben om los te leren lopen. Een kinderlichaam heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Dit betekent niet alleen dat een kind groeit, maar ook dat de stand van de voeten en benen van een kind door de jaren heen verandert. Penders Voetzorg heeft gezamelijke spreekuren met de Revalidatie arts om samen met u en uw kind de voetproblematiek te bespreken en hiervoor een behandelplan op te stellen.

Kijk voor meer informatie op:  https://www.pendersvoetzorg.nl/ 


Stichting Milo: Milo is een landelijke organisatie. We richten ons ondermeer op de ontwikkeling van communicatiemogelijkheden van kinderen met ernstig meervoudige communicatieve beperkingen. Dat doen we in de vertrouwde omgeving van het kind samen met het netwerk van het kind (ouders, school, KDC, betrokken zorgverleners), want communiceren doe je niet alleen!

Kijk voor meer informatie op: www.stichtingmilo.nl


Revalidatiearts (Klimmendaal): Een kind dat een ontwikkelingsachterstand heeft, kan als expertise in ons kinderrevalidatieteam gezien worden, daarna volgt een advies. Dat kan variëren tot interdisciplinaire specialistische revalidatiebehandeling in het kinderrevalidatieteam, advisering en begeleiding door eerstelijns therapeuten, tot alleen advies aan ouders. Een goede samenwerking en korte lijnen in het netwerk om het kind heen van medisch specialisten, hulpverleners, ouders, school/dagbesteding en paramedici is hiervoor noodzakelijk.

Kijk voor meer informatie op: https://www.klimmendaal.nl/volwassenen/behandelaars/revalidatiearts.aspx  


Kinderfysiotherapeut (Centrum voor Kinderfysiotherapie Doetinchem): Als kinderfysiotherapeuten zien we veel kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand in diverse leeftijden en met uiteenlopende problematiek. Als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn heb je niet alleen contact met de ouders van het kind, maar vaak ook met leerkrachten, collega paramedici, en andere disciplines. Bij kinderen met het syndroom van Down zijn we vaak al vanaf de eerste drie maanden betrokken en volgen deze kinderen gedurende langere tijd in hun motorische ontwikkeling om ze zoveel mogelijk

en zo optimaal mogelijk te stimuleren. Kijk voor meer informatie op:  www.cvkdoetinchem.nl


Logopedie (Logopedie Kilder): Onze praktijk bestaat uit twee logopedisten en is gespecialiseerd in kinderlogopedie. Wij  behandelen kinderen met problemen in de spraak- taalontwikkeling en de beginnende communicatie.  Daarnaast hebben we ruime ervaring in de behandeling van baby's en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen (prelogopedie). De prelogopedie vindt vrijwel altijd plaats in behandeling aan huis.  Voor u is het handig om te weten dat u naar een logopedist kunt zonder verwijsbrief (prelogopedie uitgezonderd) en dat de behandeling vergoed wordt vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.  

Kijk voor meer informatie op: https://www.logopediekilder.nl/ 


Zorgbemiddelaar (Zozijn Kind & Jeugdhulp): Jonge kinderen (0-5 jaar) met een ontwikkelingsprobleem kunnen voor behandeling terecht bij orthopedagogisch centrum ’t Kempske in Terborg. Het orthopedagogisch centrum biedt uw kind een veilige basis om zich te ontwikkelen middels ondersteuning en behandeling door pedagogisch ondersteuners, een orthopedagoog, logopedist, fysio- of ergotherapeut. Tevens wordt er vanuit het behandelcentrum ondersteuning ingezet in gezinnen, op school, kinder- of peuteropvang of op een andere plek waar het kind verblijft. Deze ondersteuning is voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De medewerkers van Zozijn sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind/de jongere, het gezin en hun netwerk en werken op basis van het gezinsgerichte ontwikkelingsmodel. 

Voor mee informatie neem contact op met: Esther Rondeel telefoonnummer  06-22694485 of kijk op: https://www.zozijn.nl/locaties/kindercentrum-t-kempske-terborg